Definitia unui Standard Ocupational

Standardul ocupational este documentul care descrie activitatile si sarcinile profesionale specifice ocupatiilor dintr-o arie ocupationala si reperele calitative asociate indeplinirii cu succes a acestora in concordanta cu cerintele pietei muncii.

Structura unui SO

Procesul de elaborare a unui standard ocupational este bazat pe informatiile culese, analizate si inregistrate in cadrul procesului de elaborare a analizei ocupationale.

Analiza ocupationala este documentul care urmareste identificarea cerintelor ocupationale in vederea definirii competentelor necesare practicarii unei ocupatii.

Un standard este format din unitati de competenta ce definesc o activitate care conduce la un rezultat concret( produs sau serviciu) ce poate fi evaluat. Functia majora identificata in analiza ocupationala, care necesita pentru indeplinire importante cunostinte, abilitati si atitudini, poate deveni unitate de competenta. Ele pot fi de de trei tipuri:
  • Unitati de competenta cheie: sunt transferabile catre alte sectoare de activitate, pe acelasi nivel de autonomie si responsabilitate, pentru a sprijini integrarea pe piata fortei de munca, incluziunea sociala si invatarea pe parcursul intregii vieti.
  • Unitati de competenta generale sunt transferabile intre ariile ocupationale ale aceluiasi domeniu de activitate.
  • Unitati de competenta specifice apartin unei singure arii ocupationale.

La randul lor unitatile de competenta cuprind un numar de elemente de competenta care reprezinta un set coerent de activitati cu rezultate cuantificabile necesare pentru realizarea activitatii descrise in titlul unitatii de competenta.

Aceasta este o prezentare sumara a intregului proces de dezvoltare a unui standard ocupational, pentru o prezentare mai detaliata trebuie puteti accesa pe site-ul CNFPA metodologia de dezvoltare a unui standard ocupational.

Sumar:

» Home

» Sustenabilitatea procesului de infiintare a ANC

» Provocarile unui proiect

» Bifand... bifand...

» Din avatarurile unui expert sectorial

» Asigurarea calitatii la nivel sistemic in EFP

» Vizitele de studiu intot- deauna utile

Galerie foto:
Echipa :: Obiective

» Echipa Phare 2006

» Obiective

» Formare

» Activitati viitoare

Standarde ocupationale

» Definitie / structura

» Scop, necesitate

» Lista standarde ocupationale dezvoltate in cadrul proiectului

Contact

CNFPA/ANC

Str. Valter Maracineanu, nr.1-3, intrare B, etaj 2, camera 164, sector 1, Bucuresti, 010155

Tel: +40 21 315 78 46
Fax: +40 21 315 78 55

» Email: cnfpa@cnfpa.ro
» Web: www.cnfpa.ro